I tillegg til kjernekolleksjonen er Chimi Laboratorier etablert som et uavhengig rom for nyskapning. Laboratoriets testing av design og funksjon gjennom avansert forskning og eksperimentering under ukontrollerte forhold genererer høy energi og maksimal selvutfoldelse.